Gribu-lv: Lietošanas noteikumi

TIKAI KALIFORNIJAS UN KOLORADAS IEMNIEKI: Jūs, pircējs, varat atcelt šo līgumu bez soda naudām vai saistībām jebkurā laikā līdz pusnaktij sākotnējā līguma pārdevēja trešajā darba dienā pēc šī līguma noslēgšanas datuma, izņemot svētdienas un svētku dienas. Lai atceltu šo līgumu, nosūtiet pa pastu vai nogādājiet parakstītu un datētu paziņojumu, vai nosūtiet telegrammu, norādot, ka jūs, pircējs, atceļat šo līgumu, vai līdzīgus vārdus.

Noteikumi un nosacījumi

Pilnvarojums. Reģistrējoties vietnē, jūs apliecināt un garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs. Dalība un reģistrācija nav spēkā, ja tas ir aizliegts. Izmantojot Vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības, pilnvaras un rīcībspēja noslēgt šo līgumu un ievērot visus tā noteikumus un nosacījumus. Visai informācijai reģistrācijas laikā JĀbūt precīzai, patiesai un pilnīgai. Ja tiek izmantotas kredītkartes vai debetkartes, kartes īpašnieka vārdam JĀatbilst reģistrācijas nosaukumam. Neprecīzas informācijas dēļ konts tiks bloķēts līdz identitātes pārbaudei. Dalība nav nododama tālāk, un jūs esat atbildīgs par savu kontu un tā izmantošanu.

Derīguma termiņš. Šis līgums ir spēkā tik ilgi, kamēr jūs izmantojat tīmekļa vietni un/vai esat tās dalībnieks. Jūs varat izbeigt dalību jebkurā laikā, un vietne to var izbeigt jebkura iemesla dēļ. Ja vietne pārtrauc dalību bez iemesla, jūs saņemsiet proporcionālu naudas atmaksu. Ja jūsu dalība tiek pārtraukta līguma pārkāpuma dēļ, jums nav tiesību saņemt kompensāciju. Neizmantoto kredītu derīguma termiņš beidzas 90 dienas pēc iegādes, abonēšanas kredīti beidzas mēneša beigās. Līgumi ir spēkā arī pēc dalības pārtraukšanas.

Nekomerciāla izmantošana. Šī tīmekļa vietne ir paredzēta individuālai lietošanai, nevis komerciāliem mērķiem. Par nelikumīgu izmantošanu tiks ierosināta tiesvedība. Jūs nedrīkstat izveidot konkurējošus pakalpojumus vai izmantot tīmekļa vietni komerciāliem mērķiem.

Satura īpašumtiesības. Tīmekļa vietnei pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz pakalpojumu. Jūs nedrīkstat kopēt, pārveidot vai izplatīt konfidenciālu informāciju.

Tīmekļa vietnes saturs:

Tīmekļa vietne var pārskatīt un dzēst saturu, kas pārkāpj Līgumu. Jūs esat atbildīgs par savu saturu un atļaujat vietnei to izmantot. Aizliegtais saturs ietver uzmākšanos, nelikumīgu kopēšanu, pornogrāfiju un nelikumīgas darbības.

Politika un privātums

Līdzreģistrēšanās. Kļūstot par biedru, jūs piekrītat reģistrēties vietnes partneru vietnēs. Lai izmantotu to pakalpojumus, ir jāpieņem to lietošanas noteikumi un privātuma politika.

Autortiesības. Jūs nedrīkstat publicēt ar autortiesībām aizsargātu materiālu bez īpašnieka atļaujas. Paziņojumu par pārkāpumiem var iesniegt vietnes autortiesību aģentam.

Dalībnieku saziņa. Jūs esat atbildīgs par savu mijiedarbību vietnē. Vietne neuzrauga konfliktus un nav atbildīga par dalībnieku sniegto informāciju.

Kompensācija. Jūs atlīdzināt un pasargāt vietni no jebkādiem zaudējumiem, kas radušies jūsu lietošanas rezultātā.

Maksājums. Maksas un cenas ir norādītas vietnē. Dalība vietnē tiek automātiski atjaunota, ja vien tā nav iepriekš atcelta. Ja dalība tiek atcelta kārtējā perioda laikā, kompensācija netiek atmaksāta. Par atmaksājumiem tehnisku problēmu gadījumā lemj tīmekļa vietne. Par atmaksu var tikt iekasēta administratīvā maksa. Vietne ir pilnvarota izmantot ārējos maksājumu pakalpojumus.

Izmaiņas pakalpojumā. Vietne var jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu. Jūs piekrītat, ka tā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šādu izmaiņu vai pārtraukumu rezultātā.

Atbildības ierobežojums. Vietne nav atbildīga par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pakalpojuma izmantošanas rezultātā. Vietne nav atbildīga par jebkādu datu zudumu.

Tiesību akti un strīdu izšķiršana. Līgumu reglamentē Latviešu tiesību akti. Strīdi tiek risināti šķīrējtiesā saskaņā ar Latviešu šķīrējtiesas reglamentu. Lēmumi ir saistoši, un tos var izpildīt tiesā.

Nepārvaramas varas apstākļi: tīmekļa vietne nav atbildīga par kavējumiem vai kļūdām, ko izraisījuši notikumi, kas ir ārpus tās kontroles.

Īpašas sadaļas:

1. Seksuāli atklāts materiāls: Tīmekļa vietnē ir materiāli ar seksuāli atklātu saturu. Izmantojot pakalpojumu, jūs apliecināt, ka jums ir pieņemami šādi materiāli.

2. Lietotājvārds un parole: Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles drošību. Vietne nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nesankcionētas piekļuves rezultātā.

3. Surogātpasts un krāpšana: Jūs piekrītat nesūtīt nevēlamus ziņojumus un neiesaistīties krāpšanā. Par pārkāpumiem var tikt apturēta piekļuve un var tikt ierosināta tiesvedība.

Pirms reģistrēšanās vietnē gribu-lv.net un pakalpojumu izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas noteikumus. Turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem.

Jūsu papildu apliecinājumi un garantijas.    

Jūs arī apliecināt un garantējat mums, ka, piemērojot sodu par nepatiesu zvērību, jūs:

(a) Jūs nenodrošināsiet vai neļausiet nepilngadīgām personām piekļūt vai izmantot Pakalpojumus vai savu Kontu;

(b) Jūsu konta informācija ir aktuāla, pilnīga un precīza, un jūs nekavējoties atjaunināsiet visu informāciju, lai konta un maksājumu informācija būtu pilnīga un precīza jebkādu izmaiņu gadījumā (piemēram, mainoties norēķinu adresei, kredītkartes numuram vai derīguma termiņam);

(c) Jūs izmantojat un izmantosiet Pakalpojumus saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, statūtiem, rīkojumiem, dekrētiem vai paražām;

(d) Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, Jūs būsiet pakļauti vizuāliem attēliem, verbāliem aprakstiem un skaņām, kā arī citam seksuāla un izteikti erotiska rakstura saturam, kas var ietvert grafiskus vizuālus attēlus un aprakstus, kuros attēlota kailums un seksuālas darbības. Jūs brīvprātīgi izvēlaties to darīt, jo vēlaties skatīt, lasīt un/vai klausīties dažādus materiālus un saturu, kas pieejams jūsu personīgai izklaidei, informācijai un/vai izglītošanai. Jūsu izvēle ir jūsu intereses izpausme par seksuāliem jautājumiem, kas, jūsuprāt, ir veselīga un normāla un ko, pēc jūsu pieredzes, izjūt arī vidēji pieaugušie jūsu sabiedrībā. Jūs arī apliecināt un garantējat, ka esat iepazinies ar savas kopienas standartiem attiecībā uz šādu seksuālu un seksuāli atklātu materiālu pieņemšanu un ka materiāls, ar kuru jūs sagaidāt sastapties, atbilst šiem standartiem. Jūs uzskatāt, ka vidējais pieaugušais jūsu sabiedrībā akceptē šādu materiālu patēriņu, ko labprātīgi izvēlas pieaugušie šādos apstākļos, nodrošinot saprātīgu izolāciju no nepilngadīgajiem un nevēlamiem pieaugušajiem, un neuzskatīs, ka šāds materiāls ir vērsts uz neprofesionālām interesēm vai ir acīmredzami aizskarošs;

(e) neesat paziņojis nevienai valsts iestādei, tostarp Pasta dienestam, ka nevēlaties saņemt seksuāli orientētus materiālus; un

(f) ja jūs izveidojat Kontu, jūs (i) nekad neesat bijis notiesāts par noziedzīgu nodarījumu un (ii) jums nav jāreģistrējas kā dzimumnoziedzniekam nevienā valdības aģentūrā vai iestādē.

(g) Jūs nedrīkstat izmantot robotus, zirnekļus, skrāpjus vai citus automatizētus līdzekļus, lai (i) piekļūtu Pakalpojumiem vai tos izmantotu, (ii) apietu tehniskos pasākumus, ko mēs izmantojam Pakalpojumu sniegšanai, (iii) kaitētu mums vai mūsu saistītajiem uzņēmumiem, (iv) manipulētu ar jebkura konkursa, spēles, programmas vai akcijas, kas nodrošina reklāmas kredītus (definēti turpmāk), rezultātiem vai iznākumu.

Grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos Noteikumus.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA MĒS NEPĀRBAUDĀM MŪSU LIETOTĀJUS VAI DALĪBNIEKUS ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLPĀRKĀPUMIEM CRIMESTOPPERS.

Trešo personu saites un lapas; uzticams saturs un padomi. 

(a) Pakalpojumi var saturēt hipersaites vai reklāmas bannerus uz trešo personu tīmekļa vietnēm, saturu un/vai resursiem (“Resursi”). Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par šādu Resursu pieejamību, un mēs neatbalstām nekādu reklāmu, produktus vai citus materiālus, kas atrodas šādos Resursos vai ir pieejami ar to starpniecību. Tā kā mēs nevaram kontrolēt šādu Resursu darbību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to, kā šādas trešās personas izmanto jūsu personisko informāciju, un nevaram garantēt, ka tās ievēros tādu pašu konfidencialitātes un drošības praksi kā mēs. Ja apmeklējat resursu vai izveidojat saiti uz to, pirms sniedzat jebkādu personisko informāciju, jums jāiepazīstas ar šī resursa privātuma politiku. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, atbildību vai izdevumiem, kas jums var rasties šādu resursu izmantošanas rezultātā, un jūs piekrītat atlīdzināt mums un pasargāt mūs no šādas izmantošanas.

(b) Viedokļi, padomi, paziņojumi, ieteikumi vai cita informācija vai saturs, kas pieejams Pakalpojumos, ir to attiecīgo autoru viedokļi, ieteikumi, paziņojumi, ieteikumi vai cita informācija vai saturs, un uz tiem nav obligāti jāpaļaujas. Šādi autori ir pilnībā atbildīgi par šādu saturu. Mēs: (i) negarantējam Pakalpojumos sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību vai (ii) nepieņemam, neatbalstām un neuzņemamies atbildību par Pakalpojumos parādījušos personu viedokļu, padomu vai paziņojumu precizitāti vai ticamību. Nekādā gadījumā mēs vai mūsu saistītie uzņēmumi nebūs atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, ja jūs paļaujaties uz jebkādu informāciju vai citu saturu, kas publicēts Pakalpojumos vai nosūtīts kādam no mūsu lietotājiem vai dalībniekiem vai kādam no tiem.

Īpašumtiesības.    

Saturs, kas tiek sniegts Pakalpojumos, tostarp, bet ne tikai, teksts, dati, programmatūra, manuskripti, grafikas, fotogrāfijas, mūzika, audio, video, interaktīvās funkcijas, emuāri, publikācijas, recenzijas, ziņojumi, ziņas, tagi un citi materiāli (kopā saukti “Saturs”), kā arī tajos iekļautās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi (“Zīmes”), ir mūsu īpašums vai licence, un uz tiem attiecas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar ASV un citu valstu tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām. Viss Saturs tiek sniegts jums tikai jūsu informācijai un personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs piekrītat neiesaistīties neviena Satura izmantošanā, kopēšanā vai izplatīšanā, izņemot šajā Līgumā skaidri atļautos gadījumus. Ja lejupielādējat vai izdrukājat satura kopiju personiskai lietošanai, jums jāsaglabā visi tajā ietvertie paziņojumi par autortiesībām un citām īpašumtiesībām. 

Jūs piekrītat neapiet, neizslēgt vai citādi neiejaukties Pakalpojumu ar drošību saistītās funkcijās vai funkcijās, kas novērš vai ierobežo jebkura Satura izmantošanu vai kopēšanu vai nosaka ierobežojumus Pakalpojumu vai Satura izmantošanai. Mēs vai mūsu licenču izsniedzēji saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības un īpašumtiesības uz Pakalpojumiem un Saturu, izņemot šajā Līgumā skaidri noteiktos gadījumus. Jums netiek piešķirtas tiesības izmantot jebkādas preču zīmes.

Saturs tiek nodrošināts “KĀ IR”; Piekļuve saturam.    

Jūs saprotat, ka par Saturu, neatkarīgi no tā, vai tas ir publiski publicēts vai privāti pārraidīts, ir atbildīga tikai persona, no kuras šāds Saturs ir saņemts. Mēs nekontrolējam šo Saturu un negarantējam tā precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Viss šāds Saturs tiek sniegts “KĀ IR” bez jebkādiem apliecinājumiem vai garantijām. Mēs nekādos apstākļos neuzņemamies nekādu atbildību pret jums par jebkādu Saturu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem Saturā, vai jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies kāda Satura lietošanas rezultātā. Mēs pieprasām atbrīvojumu no atbildības likumā atļautajā apmērā un saskaņā ar Komunikāciju pieklājības likumā (Communications Decency Act) noteikto par jebkādu trešo personu sniegto saturu. Ne mūsu darbības, ne arī šo Noteikumu noteikumi nav paredzēti, lai atceltu, atceltu vai izmantotu šādu imunitāti.

Nekomerciāla izmantošana.    

Pakalpojumi tiek sniegti jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat reklamēt vai aicināt kādu lietotāju vai dalībnieku iegādāties vai pārdot jebkādus produktus vai pakalpojumus, izmantojot Pakalpojumus. Jūs nedrīkstat sūtīt ķēdes vēstules, surogātpasta vēstules vai surogātpastu citiem lietotājiem vai dalībniekiem. Turklāt jūs nedrīkstat izmantot no Pakalpojumiem iegūto informāciju, lai sazinātos, reklamētu, piedāvātu vai pārdotu jebkuram lietotājam vai dalībniekam bez viņu iepriekšējas skaidras piekrišanas. Ja jūs pārkāpjat šīs apakšiedaļas noteikumus un/vai sūtāt vai publicējat nevēlamu masveida e-pastu, “surogātpastu” vai cita veida nevēlamus paziņojumus, izmantojot Pakalpojumus, mēs paturam visas tiesības, prasības un rīcības iemeslus, kas mums var būt saskaņā ar likumu vai citādi, tostarp, bet ne tikai, tiesības pieprasīt ar likumu noteiktus sodus par katru šādu nevēlamu paziņojumu, ko jūs nosūtāt, izmantojot Pakalpojumus. Skaidrības labad punktu izpirkšana tīmekļa vietnē netiek uzskatīta par komerciālu izmantošanu.

Kontaktinformācija

Sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].